Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

JJ
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
Šī sadaļa ietver informācijas un kultūras produktu izstrādi un izplatīšanu, šo produktu raidīšanas vai izplatīšanas līdzekļu nodrošināšanu, informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes u.c. informācijas pakalpojumus.
Šajā sadaļā ietvertās galvenās darbības ir izdevējdarbība (58.nodaļa), ieskaitot datorprogrammatūras tiražēšanu, kinofilmu un skaņu ierakstu producēšana (59.nodaļa), radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.nodaļa), telekomunikācija (61.nodaļa), informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.nodaļa) un citi informācijas pakalpojumi (63.nodaļa).

Izdevējdarbība ietver autortiesību uz darbiem (informācijas produktiem) iegūšanu un šo darbu publicēšanu plašai sabiedrībai, veicot (vai organizējot) šo darbu izdošanu un izplatīšanu dažādos veidos. Šī sadaļa ietver visus iespējamos izdošanas veidus (iespiežot, elektroniski vai audioformātā, internetā, kā multivides produktus, piemēram, CD-ROM rokasgrāmatas u.c.).
Darbības, kas saistītas ar TV programmu veidošanu un izplatīšanu, ir klasificētas nodaļās 59, 60 un 61, paredzot dažādus šā procesa posmus. Atsevišķus elementus, piemēram, kinofilmas, televīzijas seriālus u.c., producē, veicot darbības, kas klasificētas 59.nodaļā, bet pilnīgas televīzijas kanāla programmas izstrāde no 59. nodaļā ietvertajiem elementiem vai citiem elementiem (piemēram, tiešraidē pārraidāmo ziņu programmu veidošana) ir ietverta 60.nodaļā. 60.nodaļa ietver arī šīs programmas pārraidīšanu, ko veic ražotājs. Sagatavoto televīzijas programmas izplatīšana, ko veic trešās personas, t.i., nemainot to saturu, ir ietverta 61.nodaļā. Šo 61.nodaļā ietverto izplatīšanu var veikt, izmantojot apraides sistēmas, satelītsistēmas vai kabeļsistēmas.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 8834 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 8834 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts