Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

45
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
Šajā nodaļā ietilpst visas darbības (izņemot ražošanu un iznomāšanu), kas saistītas ar automobiļiem un motocikliem, ieskaitot kravas furgonus un smagkravas automobiļus, piemēram, jaunu un lietotu transportlīdzekļu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transportlīdzekļu remonts un apkope, kā arī automobiļu un motociklu detaļu un piederumu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tā ietver arī to komisijas aģentu darbību, kas iesaistīti transportlīdzekļu vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā.
Šajā nodaļā ietilpst arī tādas darbības kā transportlīdzekļu mazgāšana, pulēšana u.c.
Šajā nodaļā neietilpst automobiļu degvielas, smērvielu un dzesēšanas līdzekļu mazumtirdzniecība, kā arī automobiļu vai motociklu iznomāšana.
46
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
47
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.c.
Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa (mazumtirdzniecība veikalos: grupas no 47.1 līdz 47.7; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem: grupas 47.8 un 47.9). Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību (klase 47.79). Mazumtirdzniecība veikalos ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā (grupas no 47.2 līdz 47.7) un nespecializētajā mazumtirdzniecībā (grupa 47.1). Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta. Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (grupa 47.8) un cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, piemēram, tirdzniecība pēc pasūtījuma pa pastu, mazumtirdzniecība, ko veic apkārtceļojošie sīktirgotāji, preču pārdošana tirdzniecības automātos u.c. (grupa 47.9).
Šajā nodaļā ietvertās preces ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm. Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.c. Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai.
Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.
Šajā nodaļā neietilpst:
– lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. 01.nodaļu;
– preču ražošana un pārdošana, ko pārsvarā klasificē kā ražošanu nodaļās no 10 līdz 32;
– automobiļu, motociklu un to detaļu pārdošana, sk. 45. nodaļu;
– labības graudu, rūdu, naftas, rūpniecisko ķimikāliju, dzelzs un tērauda, rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma tirdzniecība, sk. 46. nodaļu;
– pārtikas un dzērienu pārdošana patēriņam un promnešanai ēdināšanas iestādēs, sk. 56. nodaļu;
– individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. grupu 77.2.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts