Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

GG
VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
Šajā sadaļā ietilpst jebkāda veida preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (t.i., pārdošana bez pārveidošanas) un ar preču pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir preču izplatīšanas procesa pēdējais posms. Šajā sadaļa ietilpst arī automobiļu un motociklu remonts.
Tirdzniecība bez pārveidošanas ietver arī parastās ar tirdzniecību saistītās darbības, kā piemēram, preču šķirošanu, sakārtošanu un komplektēšanu, preču sajaukšanu (samaisīšanu) (piemēram, vīna sajaukšanu), iepildīšanu pudelēs (var ietvert arī pudeļu mazgāšanu pirms pildīšanas), iepakošanu, sadalīšanu un pārsaiņošanu izplatīšanai mazākās partijās, uzglabāšanu (ieskaitot arī saldētu vai atdzesētu produktu uzglabāšanu).
45. nodaļa ietver visas darbības, kas saistītas ar automobiļu un motociklu pārdošanu un remontu, bet 46. un 47.nodaļa ietver pārējo tirdzniecību. 46.nodaļa (vairumtirdzniecība) un 47.nodaļa (mazumtirdzniecība) atšķiras pēc dominējošā klientu tipa.
Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem, kā arī citiem uzņēmumiem – rūpnieciskiem, komerciāliem, institucionāliem vai profesionāliem lietotājiem, vai citiem vairumtirgotājiem. Šeit ietverta arī vairumtirdzniecības aģentu vai starpnieku darbība, kuri darbojas preču iepirkšanā priekš šiem uzņēmumiem vai nodarbojas ar šo uzņēmumu produkcijas realizāciju. Šajā sadaļā ir iekļauti preču vairumtirgotāji, kas pārņem īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, piemēram, vairumtirdzniecības lieltirgotāji, rūpnieciskie izplatītāji, eksportētāji, importētāji un kooperatīvas pircēju apvienības, firmu realizācijas nodaļas un pārdošanas biroji (izņemot mazumtirdzniecības veikalus), kurus uztur ražotnes vai ieguves uzņēmumi atsevišķi no ražošanas vietām, lai nodarbotos ar marketingu un tirgotu savus izstrādājumus. Šī sadaļa ietver arī tādus starpniekus, komisijas lieltirgotājus, aģentus, pircēju un kooperatīvās apvienības, kas iesaistīti lauksaimniecības produktu vairumtirdzniecībā.
Vairumtirgotāji bieži sakomplektē, sašķiro un sakārto preces lielās partijās, pārkrauj, sadala, pārsaiņo un pārdala mazākās partijās, piemēram, farmaceitiskos līdzekļus; uzglabā, atdzesē, piegādā un uzstāda preces, iesaistās pārdošanas veicināšanā savu klientu labā.
Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas), ko veic veikalos, lielveikalos, kioskos, stendos galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai lietošanai, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u.c. Lielākā daļa mazumtirgotāju iegūst īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, bet daži darbojas kā aģenti preču īpašnieka interesēs un veic preču pārdošanu par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 36027 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 36027 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts