Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

FF
BŪVNIECĪBA
Šajā sadaļā ietilpst ēku un civilo inženierbūvju vispārējā un specializētā būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Vispārējā būvniecība ir pilna cikla visu veidu dzīvojamo ēku, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku būvniecība vai civilo inženierbūvju, piemēram, automaģistrāļu, ielu, tiltu, tuneļu, dzelzceļu, lidlauku, ostu un citu hidrobūvju, apūdeņošanas sistēmu, kanalizācijas sistēmu, rūpniecības komplekso būvju, cauruļvadu un elektrolīniju, sporta būvju u.c. būvniecība.
Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus. Šajā sadaļā ir klasificētas vienības, kas uzņemas vispārējo atbildību par būvniecības projektu.
Šī sadaļa ietver arī ēku un civilo inženierbūvju remontdarbus.
Šī sadaļa ietver pilna cikla ēku būvniecību (41.nodaļa), civilo inženierbūvniecību (42.nodaļa), kā arī specializētus būvdarbus, ja tos veic tikai kā daļu no būvniecības procesa (43.nodaļa).
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā īpaša būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šī sadaļa ietver arī būvniecības projektu izstrādi ēkām vai inženierbūvēm, apvienojot finanšu, tehniskos un cilvēku resursus, lai īstenotu būvniecības projektus turpmākai pārdošanai. Ja šīs darbības veic nevis būvniecības konstrukciju turpmākai pārdošanai, bet to ekspluatācijai (piemēram, telpu izīrēšanai šajās ēkās, ražošanas darbībām šajos uzņēmumos), attiecīgā vienība tiek klasificēta nevis šajā sadaļā, bet gan atbilstoši tās operatīvajai darbībai, t.i., nekustamais īpašums, ražošana u.c.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 13615 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 13615 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts