Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

EE
ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
Šajā sadaļā ietilpst darbības, kas saistītas ar dažāda veida atkritumu, piemēram, cieto un cita veida rūpniecisko vai sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu (ieskaitot savākšanu, apstrādi un izvietošanu), kā arī piesārņotu vietu pārvaldību. Atkritumu vai notekūdeņu pārstrādes procesā radušos produktus var vai nu apglabāt, vai tos izmanto kā izejvielas citos ražošanas procesos. Šajā sadaļā ir iekļauta arī ūdensapgāde, jo to bieži veic saistībā ar uzņēmumiem, kas iesaistīti notekūdeņu attīrīšanā, vai to veic šādi uzņēmumi.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 524 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 524 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts