Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

10
Pārtikas produktu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrāde par pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību, kā arī dažādu tādu starpproduktu ražošana, kurus tieši neizmanto pārtikas produktiem. Veicot šo darbību, bieži tiek saražoti saistītie produkti ar lielāku vai mazāku vērtību (piemēram, jēlādas, ko iegūst pēc dzīvnieku nokaušanas, vai lopbarības rauši, ko iegūst no eļļas augu produktiem).
Darbības šajā nodaļā grupētas atbilstoši pārstrādājamo produktu veidiem: gaļas, zivīm, augļiem un dārzeņiem, taukiem un eļļas, piena, graudu malšanas produktiem, dzīvnieku barības un citiem pārtikas produktiem.Ražošanu var veikt uz sava rēķina, kā arī trešo personu vajadzībām, piemēram, lopu kaušana pēc pasūtījuma.
Šī nodaļa neattiecas uz maltīšu pagatavošanu tūlītējai lietošanai, piemēram, restorānos.
Par ražošanu tiek uzskatītas arī dažas darbības uzņēmumos, kuru pamatdarbība nav rūpniecība (piemēram, tās, ko veic maiznīcās, konditorejas izstrādājumu veikalos, gatavu gaļas izstrādājumu veikalos u.c., kas pārdod savu produkciju), kaut gan ražotāju veikalos notiek šo produktu mazumtirdzniecība. Tomēr, ja apstrāde ir minimāla un tās gaitā netiek veikta reāla pārveidošana, vienība tiek klasificēta mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā (G sadaļā).
Tūlītējai lietošanai paredzētu ēdienu sagatavošana patērēšanai uz vietas klasificējama 56. nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi).
Dzīvnieku barības ražošana no kaušanas atlikumiem vai blakusproduktiem tiek klasificēta grupā 10.9, tajā pašā laikā  pārtikas un dzērienu atkritumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām tiek klasificēta grupā 38.3, bet pārtikas un dzērienu atkritumu izvietošana – klasē 38.21.
11
Dzērienu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst dzērienu ražošana, piemēram, bezalkohola dzērienu un minerālūdens ražošana, alkoholisko dzērienu ražošana, izmantojot galvenokārt fermentāciju, alus un vīna ražošana, un destilētu alkoholisko dzērienu ražošana.
Šajā nodaļā neietilpst:
– augļu un dārzeņu sulas ražošana, sk. klasi 10.32;
– piena dzērienu ražošana, sk. klasi 10.51;
– kafijas, tējas un mate produktu ražošana, sk. klasi 10.83.
12
Tabakas izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst tabakas kā lauksaimniecības produkta pārstrāde par produktu, kas piemērots galapatēriņam.
13
Tekstilizstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana, kā arī auduma aušana, audumu un gatavo apģērbu apdare, gatavo tekstilizstrādājumu (piemēram, dvieļu, segu, grīdsegu, virvju u.c.), izņemot apģērbu, ražošana. Dabisko šķiedru audzēšana ir iekļauta 01.nodaļā, savukārt mākslīgo šķiedru ražošana ir ķīmisks process, kas klasificējams klasē 20.60. Apģērbu ražošana ir iekļauta 14 nodaļā.
14
Apģērbu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst visu veidu apģērbu un to piederumu (piemēram, virsdrēbju, vīriešu, sieviešu un bērnu apakšveļa, darba, pilsētas vai ikdienas apģērbu) šūšana (tai skaitā arī pēc individuāla pasūtījuma) no visa veida materiāliem (piemēram, ādas, auduma, adīta vai tamborēta auduma). Netiek nošķirti pieaugušo un bērnu apģērbi vai modernie un tradicionālie apģērbi. 14. nodaļā ietver arī kažokādu rūpniecību (kažokādas un apģērbi).
15
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst kažokādu apretēšana un krāsošana, jēlādu pārveidošana par ādu, veicot miecēšanu vai kaltēšanu un ādas apstrādāšanu, iegūstot produktus galapatēriņam. Tā ietver arī līdzīgu izstrādājumu ražošanu no citiem materiāliem (mākslīgā āda vai ādas aizstājēji), piemēram, gumijas apavu, ceļojuma piederumu u.c. izstrādājumu ražošanu. Šajā nodaļā ietilpst arī izstrādājumi, kas ražoti no ādas aizstājējiem, jo tos ražo līdzīgi produktiem, par kuriem tiek pārveidoti ādas izstrādājumi (piemēram, ceļojuma piederumi), un tos bieži ražo tajā pašā uzņēmumā.
16
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst tādu koka izstrādājumu ražošana kā kokmateriāli, saplāksnis, finieris, koka tara, parketa dēlīši, koka spāres un rūpnieciski ražotas saliekamās koka ēkas. Ražošanas procesi ietver zāģēšanu, ēvelēšanu, frēzēšanu (šķērsevelēšanu), laminēšanu un koka izstrādājumu montēšanu, sākot no baļķiem, ko sagriež klučos vai citādas formas kokmateriālos, ko vēl pēc tam var griezt vai profilēt ar virpām vai citiem ēvelēšanas un profilēšanas instrumentiem. Kokmateriālus vai citas pārveidotās koka veidnes bieži var arī ēvelēt vai nogludināt un samontēt par galaproduktiem, piemēram, koka tarai.
Izņemot kokmateriālu zāģēšanu, šī nodaļa ir iedalīta, galvenokārt ņemot vērā specifiskos ražotos produktus.
Šī nodaļa neietver mēbeļu ražošanu (grupa 31.0) vai koka konstrukciju un līdzīgu izstrādājumu uzstādīšanu (klases 43.32, 43.33, 43.39).
17
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst celulozes, papīra un pārstrādāta papīra izstrādājumu ražošana. Šo izstrādājumu ražošana parasti veido vertikāli saistītu rūpnieciskās ražošanas procesu sēriju – katra klasificējamā vienība bieži aptver vairāk nekā vienu darbību, tāpēc šie izstrādājumi ir apvienoti vienā grupā.
Galvenokārt tiek veiktas trīs darbības. Celulozes ražošana ietver celulozes šķiedru atdalīšanu no pārējās koksnes vai izlietotā papīra izšķīdināšanu un tipogrāfijas krāsas atdalīšanu, kā arī reaģentu sajaukšanu nelielā daudzumā, lai pastiprinātu šķiedru sasaisti. Papīra ražošanas procesā celuloze tiek izlieta uz kustīga stiepļu režģa, izveidojot nepārtrauktu klājumu. Papīra izstrādājumi tiek ražoti no papīra un citiem materiāliem pielietojot dažādu pārveidošanas tehnisku paņēmienu metodes.
Papīra izstrādājumi var būt apdrukāti (piemēram, tapetes, iesaiņojamais papīrs u.c.), ja vien informācijas iespiešana nav galvenais mērķis.
Celulozes, papīra un kartona ražošana ruļļos vai loksnēs ir klasificēta grupā 17.1, bet pārējās klases ietver papīra tālāko pārstrādi un papīra izstrādājumu ražošanu.
18
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Šajā nodaļā ietilpst tādu produktu iespiešana kā laikraksti, grāmatas, periodiskie izdevumi, veidlapas, apsveikuma kartes un līdzīgi materiāli un ar to saistītās palīgdarbības, piemēram, grāmatsiešana, attēlu klišeju veidošanas pakalpojumi un datu attēlu veidošana. Šajā nodaļā ietvertās palīgdarbības ir poligrāfijas rūpniecības neatņemama sastāvdaļa, un produktu (iespiedplati, iesietu grāmatu vai datora disku vai datni), kas ir daļa no poligrāfijas rūpniecības, gandrīz vienmēr nodrošina, izmantojot šīs darbības.
Poligrāfisko darbību tehnoloģiskie procesi, ko veic iespiešanā, ietver dažādas metodes attēla nodošanai no plates, ekrāna vai datora datnes uz kādas virsmas, piemēram, papīra, plastmasas, metāla, tekstilizstrādājumiem vai koka. Visizplatītākā no šīm metodēm ir attēla pārnešana uz virsmu no plates vai ekrāna, veicot litogrāfisku iespiedumu, dobspiedumu, rastrēšanu vai fleksogrāfiju. Bieži izmanto datora datni, lai tieši “iedarbinātu” iespiešanas mehānismu un radītu attēlu, vai elektrostatisku vai cita veida aprīkojumu (digitālā vai bezuzsitiena druka).
Kaut gan iespiešanu un izdevējdarbību var veikt viens un tas pats uzņēmums (piemēram, laikrakstu izdošanā utml.), pieaug tendence šīs atšķirīgās darbības veikt dažādos uzņēmumos.
Šajā nodaļā ietilpst arī tādu ierakstīto informācijas līdzekļu reproducēšana kā kompaktdiski, videoieraksti, programmatūra uz diskiem vai lentēm, ieraksti u.c.
Šī nodaļa neattiecas uz izdevējdarbību (sk. J sadaļu).
19
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas un akmeņogļu pārveide pielietojamos produktos. Galvenais tehnoloģiskais process ir naftas attīrīšana, kas ietver jēlnaftas sadalīšanu sastāvdaļās, izmantojot tādas tehniskās metodes kā krekings un destilēšana. Šajā nodaļā ietilpst arī raksturīgo produktu (piemēram, koksa, butāna, propāna, degvielas, petrolejas, degvieleļļas (mazuta) u.c.produktu) ražošana, kā arī apstrādes pakalpojumi (piemēram, naftas produktu attīrīšana pasūtītājiem).
Šajā nodaļā ietilpst tādu gāzu ražošana kā etāns, propāns un butāns, kas radušās naftas attīrīšanas produktu ražošanas procesā.
Šī nodaļa neattiecas uz šādu gāzu ražošanu citos uzņēmumos (klase 20.14), rūpniecisko gāzu ražošanu (klase 20.11), dabasgāzu (metāna, etāna, butāna vai propāna) ieguvi (klase 06.20) un gāzveida kurināmā ražošanu, izņemot naftas gāzes (piemēram, deggāzi, ūdens gāzi, ģeneratorgāzi, gāzes iekārtu gāzi) (klase 35.21).
Petroķīmijas produktu ražošana no naftas pārstrādes produktiem ir klasificēta 20.nodaļā.
20
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst ķīmiskos procesos pārveidotu organisko un neorganisko izejvielu pārstrāde gatavos ķīmiskos produktos. Tajā to ķīmisko pamatvielu ražošana, kuras pieder pie pirmās rūpniecības grupas, ir nodalīta no to starpproduktu un galaproduktu ražošanas, kurus iegūst, papildus apstrādājot galvenās ķīmiskās vielas, kas pieder pie pārējām rūpniecības klasēm.
21
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst farmaceitisko pamatproduktu un farmaceitisko preparātu ražošana. Šeit ietilpst arī medicīnā izmantojamo ķīmisko un botānisko produktu ražošana.
22
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana. Šai nodaļai ir raksturīgas izejvielas, ko izmanto ražošanas procesā. Tomēr tas nenozīmē, ka šajā nodaļā ir klasificēti visi produkti, ko ražo no šiem materiāliem.
23
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst ražošanas darbības, kas saistītas ar vienu minerālu izcelsmes vielu. Šajā nodaļā ietilpst stikla un stikla izstrādājumu ražošana (piemēram, loksnes stikls, dobi stikla izstrādājumi, šķiedras, tehniskā stikla priekšmeti u.c.), keramikas izstrādājumu, flīžu un apdedzināta māla izstrādājumu, kā arī cementa un ģipša ražošana, sākot no izejvielām līdz pat gataviem izstrādājumiem. Šajā nodaļā ietilpst arī veidota un apstrādāta akmens un citu minerālizstrādājumu ražošana.
24
Metālu ražošana
Šī nodaļā ietver melno un krāsaino metālu kausēšanu un/vai rafinēšanu no rūdas, lietņa vai metāllūžņiem, izmantojot elektrometalurģiskas un citas metalurģiskā procesa metodes. Šeit klasificējama arī metāla sakausējumu un augstākā labuma sakausējumu ražošana, tīriem metāliem pievienojot citus ķīmiskos elementus. Šo procesu produkts, parasti stieņu formā, tiek izmantots velmēšanā, vilkšanā un presēšanā, lai veidotu plāksnes, loksnes, sloksnes, stieņus vai stieples, caurules un dobus profilus, un izkausētā formā, lai izgatavotu lējumus un citus metāla izstrādājumus. 
25
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
Šajā nodaļā ietilpst vienkāršu metāla izstrādājumu (piemēram, detaļu, konteineru un konstrukciju) ražošana, parasti ar statisku, nekustamu funkciju, atšķirībā no nākamajām nodaļām 26 - 30, kuras attiecas uz šādu metāla izstrādājumu kombinēšanu vai montāžu (dažkārt ar citiem izstrādājumiem) sarežģītākās vienībās, kas, ja vien tās nav pilnīgi elektriskas, elektroniskas vai optiskas, darbojas ar kustīgām daļām.
Šajā nodaļā ietilpst arī ieroču un munīcijas ražošana.
Šajā nodaļā neietilpst:
– specializētas remonta un apkopes darbības, sk. grupu 33.1;
– specializēta šajā nodaļā klasificētu izstrādājumu ierīkošana ēkās, piemēram centrālapkures katli, sk. klasi 43.22.
26
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst datoru, datoru perifēro iekārtu, sakaru iekārtu un tamlīdzīgu elektronisko iekārtu ražošana, kā arī šādu iekārtu daļu ražošana. Šajā nodaļā ietverto ražošanas procesu raksturīgā iezīme ir integrālo shēmu projektēšana un izmantošana, kā arī īpašu specializētu miniaturizācijas tehnoloģiju pielietošana.Šajā nodaļā ietilpst arī plaša patēriņa elektronikas, mēraparatūras, testēšanas un navigācijas iekārtu, apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu, optikas instrumentu un aprīkojuma ražošana, kā arī magnētisko un optisko nesēju ražošana.
27
Elektrisko iekārtu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst elektroenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas iekārtu ražošana.
Šajā nodaļā ietilpst arī elektrisko apgaismes ierīču, signālierīču un elektrisko mājsaimniecības preču ražošana.
Šajā nodaļā neietilpst elektronisko iekārtu ražošana (sk. 26.nodaļu).
28
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst tādu iekārtu un aprīkojuma ražošana, kas neatkarīgi mehāniski vai termiski iedarbojas uz materiāliem vai kas veic darbības ar materiāliem (piemēram, pārvietošanu, smidzināšanu, svēršanu vai iepakošanu), ieskaitot to mehāniskās detaļas, kas rada un piemēro spēku, un jebkādas īpaši ražotas pamatdetaļas. Šajā nodaļā ir ietverta arī fiksētu un pārvietojamu vai portatīvu ierīču ražošana neatkarīgi no tā, vai tās paredzētas lietošanai rūpniecībā, būvniecībā un inženierbūvniecībā, lauksaimniecībā vai mājsaimniecībā. Šajā nodaļā ietverta arī pasažieru vai kravas pārvadājumu transportlīdzekļu īpaša aprīkojuma ražošana norobežotās telpās.
Šajā nodaļā īpašam nolūkam paredzētu iekārtu, piemēram, tādu iekārtu ražošana, kas izmantojamas tikai NACE nozarēs vai mazās NACE nozaru grupās, ir nodalīta no vispārēja pielietojuma iekārtu, t.i.,tādu iekārtu ražošanas, ko izmanto daudzās NACE  nozarēs.
Šajā nodaļā ietilpst arī citur neklasificētu specializētu iekārtu ražošana, neatkarīgi no tā, vai tās izmanto ražošanas procesā, piemēram, atrakciju iekārtas, automātiskās ķegļu iekārtas u.c.
Šī nodaļa neattiecas uz universāliem metāla izstrādājumiem (sk. 25.nodaļu), ar tiem saistītām vadības ierīcēm, datoriekārtām, mēraparātiem un testēšanas aparātiem, elektrosadales un kontroles aparātiem (sk. 26. un 27. nodaļu) un universāliem mehāniskajiem transportlīdzekļiem (sk. 29. un 30.nodaļu).
29
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
Šajā nodaļā ietilpst pasažieru vai kravas pārvadāšanai paredzētu mehānisko transportlīdzekļu ražošana. Tā ietver arī dažādu detaļu un piederumu, kā arī piekabju un puspiekabju ražošanu.Šajā nodaļā ietverto transportlīdzekļu apkope un remonts ir klasificēti klasē 45.20.
30
Citu transportlīdzekļu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst citu transportlīdzekļu ražošana, piemēram, kuģu būve un laivu ražošana, dzelzceļu ritošā sastāva un lokomotīvju, lidaparātu, kosmosa kuģu un to detaļu ražošana.
31
Mēbeļu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst mēbeļu un saistītu izstrādājumu ražošana no jebkura materiāla, izņemot akmeni, betonu un keramiku. Mēbeļu ražošanas procesos izmanto materiālu veidošanas un sastāvdaļu komplektēšanas standartmetodes, ieskaitot griešanu, veidošanu un laminēšanu. Izstrādājuma dizains gan attiecībā uz estētiskām, gan funkcionālām īpašībām ir svarīgs ražošanas procesa aspekts.Daži no mēbeļu ražošanas procesiem ir līdzīgi tiem, kurus izmanto citās ražošanas nozarēs. Piemēram, griešanu un komplektēšanu lieto koka spāru ražošanā, kas ir klasificēta 16.nodaļā (Koksnes un koka izstrādājumu ražošana). Tomēr komplekso procesu dēļ koka mēbeļu ražošana ir nošķirama no koka izstrādājumu ražošanas. Līdzīgi metāla mēbeļu ražošanā izmanto metodes, ko pielieto arī velmētu izstrādājumu ražošanā, kas ir klasificēta 25.nodaļā (Metāla izstrādājumu ražošana). Plastmasas mēbeļu veidošanas process ir līdzīgs citu plastmasas izstrādājumu veidošanai. Tomēr plastmasas mēbeļu ražošanas tendence ir specializētu darbību veikšana.
32
Cita veida ražošana
Šajā nodaļā ietilpst dažādu citur neklasificētu preču ražošana. Tā kā šī ir rūpnieciskās ražošanas atlikusī daļa, ražošanas procesi, izejmateriāli un saražoto preču izmantošana šajā nodaļā var būt ļoti dažāda, un parastie kritēriji klašu sagrupēšanai nodaļās šeit nav piemēroti.
33
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
Šajā nodaļā ietilpst apstrādes rūpniecībā ražoto preču specializēts remonts, lai atjaunotu iekārtas, aprīkojumu un citus izstrādājumus. Šeit ir ietverta arī šo izstrādājumu vispārēja vai regulāra apkope (t.i., tehniskā apkope), lai nodrošinātu to efektīvu darbību, novērstu avārijas un liekus remontdarbus.
Šajā nodaļā ietilpst tikai specializēts remonts un apkope. Ļoti daudz remontu veic arī iekārtu, aprīkojuma un citu preču ražotāji – šajā gadījumā ar šādu remontu un ražošanu saistītās vienības klasificē saskaņā ar pievienotās vērtības principu, atbilstoši kuram šīs apvienotās darbības bieži tiek saistītas ar preces ražošanu. To pašu principu piemēro apvienotai tirdzniecībai un remontam.
Iekārtu un aprīkojuma pārbūve vai rekonstrukcija tiek uzskatīta par ražošanu un ietilpst šajā sekcijā citās nodaļās.
To preču remontu un apkopi, kuras izmanto gan kā ražošanas līdzekļus, gan arī kā patēriņa preces, parasti klasificē kā mājsaimniecības preču remontu un apkopi (piemēram, biroja un mājsaimniecības mēbeļu remonts, sk. klasi 95.24).
Šajā nodaļā ietilpst arī iekārtu specializētā uzstādīšana. Tomēr to iekārtu uzstādīšanu, kuras ir daļa no ēkām vai līdzīgām struktūrām, piemēram, elektroinstalāciju ierīkošanu, eskalatoru uzstādīšanu vai gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošanu, klasificē kā būvniecību.
Šajā nodaļā neietilpst:
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana, sk. klasi 81.22;
– datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope, sk. grupu 95.1;
– mājsaimniecības preču remonts un apkope, sk. grupu 95.2.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts