Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

CC
APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
Apstrādes rūpniecība ietver materiālu, vielu vai sastāvdaļu fizisku vai ķīmisku pārveidošanu par jauniem produktiem, kaut gan to nevar izmantot kā vienīgo vispārējo kritēriju apstrādes rūpniecības definēšanā (sk. piezīmi turpmāk par atkritumu pārstrādi). Pārveidotie materiāli, vielas vai sastāvdaļas ir izejvielas, kas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, ieguves rūpniecības vai karjeru izstrādes produkti, kā arī citu ražošanas darbību produkti. Preču būtiska pārveidošana, atjaunošana vai rekonstrukcija pārsvarā tiek uzskatīta par apstrādes rūpniecību.
Apstrādes rūpniecības ražotnes produkts var būt gan gatavs tūlītējai lietošanai vai patēriņam, gan būt kā pusfabrikāts tālākai apstrādei. Piemēram, alumīnija bagātināšanas produkts ir izejmateriāls alumīnija ražošanā; tas savukārt, ir izejmateriāls alumīnija stiepļu ražošanai, bet alumīnija stieples ir izejmateriāls rūpniecisko vadu ražošanai.
Iekārtu un aprīkojuma specializēto detaļu un sastāvdaļu, kā arī to piederumu un aprīkojuma ražošana parasti tiek klasificēta tajā pašā klasē, kurā klasificē to iekārtu un aprīkojuma ražošanu, kurām ir paredzētas detaļas un piederumi. Iekārtu un aprīkojuma nespecializētu detaļu un sastāvdaļu, piemēram, motoru, virzuļu, elektromotoru, elektrisko iekārtu, vārstu, zobratu, rullīšu gultņu ražošana tiek klasificēta attiecīgajā ražošanas klasē, neņemot vērā iekārtas un aprīkojumu, kurā šos izstrādājumus var iekļaut. Tomēr uz specializētu detaļu un piederumu ražošanu, lejot vai presējot (štancējot) plastmasas materiālus, attiecas grupa 22.2.
Gatavu izstrādājumu sastāvdaļu montāžu uzskata par ražošanu. Tā ietver gatavu izstrādājumu montāžu, izmantojot pašražotas un iepirktas detaļas.
Atkritumu reģenerācija, t.i., atkritumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām, ir klasificēta grupā 38.3 (Otrreizējā pārstrāde). Lai gan tā var ietvert fiziskus vai ķīmiskus pārveidojumus, tā nav uzskatāma par apstrādes rūpniecības daļu. Tiek uzskatīts, ka šo darbību galvenais mērķis ir atkritumu apstrāde vai pārstrāde, un tāpēc tās ir klasificētas E sadaļā (Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija). Tomēr jaunu galaproduktu ražošana (atšķirībā no otrreizējām izejvielām) ir klasificēta kā ražošana, pat ja šajos procesos atkritumus izmanto kā izejmateriālu. Piemēram, sudraba ražošanu no fotofilmu pārpalikumiem uzskata par ražošanas procesu.
Rūpniecisko, komerciālo un līdzīgu iekārtu un aprīkojuma specializētā apkope un remonts pārsvarā ir klasificēti 33.nodaļā (Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana). Tomēr datoru un individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts ir klasificēts 95.nodaļā (Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts), bet mehānisko transportlīdzekļu remonts ir klasificēts 45.nodaļā (Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts).
Iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana, ja to veic kā specializētu darbību, ir klasificēta klasē 33.20.
Piezīme. Reizēm var būt neskaidras robežas starp apstrādes rūpniecību un citām klasifikācijas sadaļām. Parasti darbības, uz kurām attiecas pārstrādes rūpniecības sadaļa, ietver materiālu pārveidošanu par jauniem izstrādājumiem. To izlaide ir jauns izstrādājums. Tomēr jauna izstrādājuma definīcija var būt nedaudz subjektīva. Precizēšanai NACE klasifikācijā par pārstrādes rūpniecību tiek uzskatītas šādas darbības:
– svaigu zivju apstrāde (austeru lobīšana, zivju filejas atdalīšana), ko neveic uz zvejas kuģiem (sk. klasi 10.20);
– piena pasterizēšana un iepildīšana pudelēs (sk. klasi 10.51);
– ādu apstrāde (sk. klasi 15.11);
– koksnes apstrāde uzglabāšanai (sk. klasi 16.10);
– iespieddarbi un ar to saistītās palīgdarbības (sk. grupu 18.1);
– riepu protektoru atjaunošana (sk. klasi 22.11);
– liešanai sagatavota betona ražošana (sk. klasi 23.63);
– metāla elektrogalvanizācija, pārklāšana, termiskā apstrāde un pulēšana (sk. klasi 25.61);
– iekārtu rekonstrukcija vai pārveidošana (piemēram, automobiļu dzinēji, sk. klasi 29.10).
Tomēr ir darbības, kas, kaut arī dažkārt ir saistītas ar pārveidošanas procesiem, ir klasificētas citās NACE sadaļās (citiem vārdiem sakot, tās nav klasificētas kā apstrādes rūpniecība). Tās ir šādas:
– mežistrāde, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība);
– tūlītējai lietošanai paredzētu ēdienu sagatavošana patērēšanai uz vietas klasificējama 56.nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi)
– lauksaimniecības produktu bagātināšana, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība);
– rūdu un citu minerālu bagātināšana, kas tiek klasificēta B sadaļā (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde);
– būvelementu un konstrukciju montāža būvlaukumā, kas tiek klasificēta F sadaļā (Būvniecība);
– lielkravu sadalīšana un pārdalīšana mazākās partijās, ietverot iesaiņošanu un pārpakošanu, vai tādu produktu iepildīšanu pudelēs kā atsārmi vai ķīmiskas vielas; metāllūžņu šķirošana; krāsu jaukšana un metālu griešana pēc klienta pasūtījuma; apstrāde, kuras gaitā netiek iegūta atšķirīga prece, tiek klasificēta G sadaļā (Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts).
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 13052 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 13052 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts