Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

B | IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

Apraksts
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ietver dabisko cieto (akmeņogles un rūdas), šķidro (nafta) vai gāzveida (dabasgāze) derīgo izrakteņu ieguvi. Ieguvi var veikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, veicot derīgo izrakteņu ieguvi pazemes atradnēs vai karjeros, izmantojot urbumus, veicot zemūdens derīgo izrakteņu ieguvi utt.
Šī sadaļa ietver palīgdarbības, kuru mērķis ir neapstrādāto izrakteņu sagatavošana realizācijai, piemēram, drupināšanu, smalcināšanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu, rūdu bagātināšanu, dabasgāzes sašķidrināšanu un cietā kurināmā granulēšanu. Šīs darbības bieži veic attiecīgo izrakteņu ieguves uzņēmumi un/vai citi tuvumā esoši uzņēmumi.
Derīgo izrakteņu ieguve tiek klasificēta nodaļās, grupās un klasēs, pamatojoties uz galveno ražoto derīgo izrakteni. Nodaļas 05, 06 attiecas uz degizrakteņu (akmeņogles, lignīts (brūnogles), nafta, gāze) ieguvi un izstrādi, nodaļas 07, 08 attiecas uz metāla rūdām, dažādiem derīgajiem izrakteņiem un derīgo izrakteņu izstrādājumiem.
Dažas šīs sekcijas tehniskās operācijas, piemēram, ogļūdeņraža ieguvi, var veikt specializētas ražotnes, kā rūpniecisku pakalpojumu, kas tiek klasificēts 09. nodaļā.
Šajā sadaļā neietilpst:
– iegūto derīgo izrakteņu apstrāde, sk. C sadaļu (Apstrādes rūpniecība);
– iegūto derīgo izrakteņu izmantošana bez turpmākas pārveides būvniecības mērķiem, sk. F sadaļu (Būvniecība);
– dabiskā avota ūdens un minerālūdens iepildīšana pudelēs pie avotiem un urbumiem, sk. klasi 11.07;
– konkrētu augšņu, iežu un minerālu drupināšana, smalcināšana vai cita veida apstrāde, ko neveic saistībā ar ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, sk. grupu 23.9.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst cietā kurināmā ieguve pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī darbības (drupināšana, attīrīšana, saspiešana un citi pārvadāšanai vajadzīgi pasākumi utt.), kuras veicot, tiek iegūts realizējams izstrādājums.
Šajā nodaļā neietilpst koksēšana (sk. klasi 19.10), ar akmeņogļu vai lignīta (brūnogļu) ieguvi saistīti pakalpojumi (sk. klasi 09.90) vai brikešu ražošana (sk. klasi 19.20).
Šajā nodaļā ietilpst cietā kurināmā ieguve pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī darbības (drupināšana, attīrīšana, saspiešana un citi pārvadāšanai vajadzīgi pasākumi utt.), kuras veicot, tiek iegūts realizējams izstrādājums.
Šajā nodaļā neietilpst koksēšana (sk. klasi 19.10), ar akmeņogļu vai lignīta (brūnogļu) ieguvi saistīti pakalpojumi (sk. klasi 09.90) vai brikešu ražošana (sk. klasi 19.20).
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas ražošana, naftas ieguve un ekstrahēšana no degslānekļa un degakmens, darvas smiltīm, dabasgāzes ražošana un šķidrā ogļūdeņraža atdalīšana. Šajā nodaļā ietilpst naftas un gāzes lauku raksturlielumu darbības un/vai izstrādes darbības. Šādas darbības var būt šahtu urbšana, izstrāde un aprīkošana, separatoru, emulsijas drupinātāju, atūdeņošanas aprīkojuma un jēlnaftas lauku savākšanas līniju darbināšana un visas citas darbības, kas saistītas ar naftas un gāzes sagatavošanu līdz pat nosūtīšanai no ražotnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– naftas un gāzes lauku pakalpojumi, kurus sniedz par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 09.10;
– naftas un gāzes urbumu izpēte, sk. klasi 09.10;
– kontrolurbumu izdarīšana un urbšana, sk. klasi 09.10;
– naftas produktu pārstrāde, sk. klasi 19.20;
– ģeofizikālā, ģeoloģiskā un seismiskā izpēte, sk. klasi 71.12.
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas ražošana, naftas ieguve un ekstrahēšana no degslānekļa un degakmens, darvas smiltīm, dabasgāzes ražošana un šķidrā ogļūdeņraža atdalīšana. Šajā nodaļā ietilpst naftas un gāzes lauku raksturlielumu darbības un/vai izstrādes darbības. Šādas darbības var būt šahtu urbšana, izstrāde un aprīkošana, separatoru, emulsijas drupinātāju, atūdeņošanas aprīkojuma un jēlnaftas lauku savākšanas līniju darbināšana un visas citas darbības, kas saistītas ar naftas un gāzes sagatavošanu līdz pat nosūtīšanai no ražotnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– naftas un gāzes lauku pakalpojumi, kurus sniedz par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 09.10;
– naftas un gāzes urbumu izpēte, sk. klasi 09.10;
– kontrolurbumu izdarīšana un urbšana, sk. klasi 09.10;
– naftas produktu pārstrāde, sk. klasi 19.20;
– ģeofizikālā, ģeoloģiskā un seismiskā izpēte, sk. klasi 71.12.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst metālus saturošu minerālu (rūdu) ieguve, ko veic pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī zem ūdens. Tā ietver arī rūdas pārstrādes un bagātināšanas darbības, piemēram, rūdas drupināšanu, smalcināšanu, mazgāšanu, žāvēšanu, keramizēšanu, kalcinēšanu vai ekstrahēšanu, atdalīšanu ar gravitāciju vai flotāciju.
Šajā nodaļā neietilpst:
– dzelzs pirītu apdedzināšana, sk. klasi 20.13;
– alumīnija oksīda ražošana, sk. klasi 24.42;
– domnas krāšņu ekspluatācija, sk. 24.nodaļu.
Šajā nodaļā ietilpst metālus saturošu minerālu (rūdu) ieguve, ko veic pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī zem ūdens. Tā ietver arī rūdas pārstrādes un bagātināšanas darbības, piemēram, rūdas drupināšanu, smalcināšanu, mazgāšanu, žāvēšanu, keramizēšanu, kalcinēšanu vai ekstrahēšanu, atdalīšanu ar gravitāciju vai flotāciju.
Šajā nodaļā neietilpst:
– dzelzs pirītu apdedzināšana, sk. klasi 20.13;
– alumīnija oksīda ražošana, sk. klasi 24.42;
– domnas krāšņu ekspluatācija, sk. 24.nodaļu.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst ne tikai ieguve no raktuvēm vai karjeriem, bet arī aluviālo nogulumu bagarēšana, iežu drupināšana un sāļo purvu izmantošana. Iegūtos izstrādājumus izmanto galvenokārt būvniecībā (piemēram, smiltis, akmeņus u.c.), materiālu ražošanā (piemēram, māls, ģipsis, kalcijs u.c.), ķīmisku vielu ražošanā utt.Šajā nodaļā neietilpst iegūto minerālu apstrāde (izņemot drupināšanu, smalcināšanu, griešanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu un jaukšanu).
Šajā nodaļā ietilpst ne tikai ieguve no raktuvēm vai karjeriem, bet arī aluviālo nogulumu bagarēšana, iežu drupināšana un sāļo purvu izmantošana. Iegūtos izstrādājumus izmanto galvenokārt būvniecībā (piemēram, smiltis, akmeņus u.c.), materiālu ražošanā (piemēram, māls, ģipsis, kalcijs u.c.), ķīmisku vielu ražošanā utt.Šajā nodaļā neietilpst iegūto minerālu apstrāde (izņemot drupināšanu, smalcināšanu, griešanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu un jaukšanu).
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst specializētie palīgpakalpojumi, kas saistīti ar ieguvi par atlīdzību vai uz līguma pamata. Tā ietver izpētes pakalpojumus, izmantojot tradicionālas ģeoloģiskās izpētes metodes, piemēram, kontrolparaugu ņemšanu un ģeoloģisku novērojumu veikšanu, kā arī urbšanu, kontrolurbumu izdarīšanu vai atkārtotu urbumu izdarīšanu naftas ieguvei, metālu saturošiem derīgiem izrakteņiem un nemetālu derīgiem izrakteņiem. Citi raksturīgi pakalpojumi ir naftas un gāzes urbumu pamatu būvniecība, naftas un gāzes urbumu šahtu cementēšana, naftas un gāzes urbumu izsūknēšana un izsusināšana, raktuvju nosusināšana un izsūknēšana, nederīgo izrakteņu aizvākšanas pakalpojumi raktuvēs u.c.
Šajā nodaļā ietilpst specializētie palīgpakalpojumi, kas saistīti ar ieguvi par atlīdzību vai uz līguma pamata. Tā ietver izpētes pakalpojumus, izmantojot tradicionālas ģeoloģiskās izpētes metodes, piemēram, kontrolparaugu ņemšanu un ģeoloģisku novērojumu veikšanu, kā arī urbšanu, kontrolurbumu izdarīšanu vai atkārtotu urbumu izdarīšanu naftas ieguvei, metālu saturošiem derīgiem izrakteņiem un nemetālu derīgiem izrakteņiem. Citi raksturīgi pakalpojumi ir naftas un gāzes urbumu pamatu būvniecība, naftas un gāzes urbumu šahtu cementēšana, naftas un gāzes urbumu izsūknēšana un izsusināšana, raktuvju nosusināšana un izsūknēšana, nederīgo izrakteņu aizvākšanas pakalpojumi raktuvēs u.c.