Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

BB
IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ietver dabisko cieto (akmeņogles un rūdas), šķidro (nafta) vai gāzveida (dabasgāze) derīgo izrakteņu ieguvi. Ieguvi var veikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, veicot derīgo izrakteņu ieguvi pazemes atradnēs vai karjeros, izmantojot urbumus, veicot zemūdens derīgo izrakteņu ieguvi utt.
Šī sadaļa ietver palīgdarbības, kuru mērķis ir neapstrādāto izrakteņu sagatavošana realizācijai, piemēram, drupināšanu, smalcināšanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu, rūdu bagātināšanu, dabasgāzes sašķidrināšanu un cietā kurināmā granulēšanu. Šīs darbības bieži veic attiecīgo izrakteņu ieguves uzņēmumi un/vai citi tuvumā esoši uzņēmumi.
Derīgo izrakteņu ieguve tiek klasificēta nodaļās, grupās un klasēs, pamatojoties uz galveno ražoto derīgo izrakteni. Nodaļas 05, 06 attiecas uz degizrakteņu (akmeņogles, lignīts (brūnogles), nafta, gāze) ieguvi un izstrādi, nodaļas 07, 08 attiecas uz metāla rūdām, dažādiem derīgajiem izrakteņiem un derīgo izrakteņu izstrādājumiem.
Dažas šīs sekcijas tehniskās operācijas, piemēram, ogļūdeņraža ieguvi, var veikt specializētas ražotnes, kā rūpniecisku pakalpojumu, kas tiek klasificēts 09. nodaļā.
Šajā sadaļā neietilpst:
– iegūto derīgo izrakteņu apstrāde, sk. C sadaļu (Apstrādes rūpniecība);
– iegūto derīgo izrakteņu izmantošana bez turpmākas pārveides būvniecības mērķiem, sk. F sadaļu (Būvniecība);
– dabiskā avota ūdens un minerālūdens iepildīšana pudelēs pie avotiem un urbumiem, sk. klasi 11.07;
– konkrētu augšņu, iežu un minerālu drupināšana, smalcināšana vai cita veida apstrāde, ko neveic saistībā ar ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, sk. grupu 23.9.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 385 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 385 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts