Latvija

Nozares (NACE)

Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt aktuālo redakciju
Meklēt versijā:
 versija 1.1
 versija 1.0
Apraksts: ietver | neietver

AA
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
Šajā sadaļā ietilpst augu un dzīvnieku izcelsmes dabas resursu izmantošana, kas ietver kultūraugu audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu, kokmateriālu ieguvi, kā arī citu augu, dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes pirmproduktu ieguvi to audzēšanas vietās vai to dabiskajos biotopos.
Avots: Visi | VID | GP | CSP

Atrasti 9413 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 9413 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts