Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

AA
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
Šajā sadaļā ietilpst augu un dzīvnieku izcelsmes dabas resursu izmantošana, kas ietver kultūraugu audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu, kokmateriālu ieguvi, kā arī citu augu, dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes pirmproduktu ieguvi to audzēšanas vietās vai to dabiskajos biotopos.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 25913 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 25913 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts