Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

95.1
Datoru un sakaru iekārtu remonts
Šajā grupā ietilpst datoru, perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts un apkope.
95.2
Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
Šajā grupā ietilpst individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču remonts un apkope.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts