Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

94.1
Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība, kuras veicina uzņēmumu un darba devēju organizāciju biedru intereses. Attiecībā uz profesionālajām organizācijām tā ietver arī konkrēto profesiju pārstāvju profesionālo interešu veicināšanu.
94.9
Citu organizāciju darbība
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība (izņemot uzņēmumu un darba devēju organizācijas, profesionālās organizācijas, arodbiedrības), kuras veicina savu dalībnieku intereses.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts