Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

94
Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
Šajā nodaļā ietilpst organizāciju, kuras pārstāv īpašu grupu intereses vai veicina uzskatu izplatīšanu plašā sabiedrībā, darbība. Darbību parasti veic šo organizāciju locekļi, bet arī personas, kas nav to dalībnieki, var piedalīties un atbalstīt to darbību. Šī nodaļa ir iedalīta pamatkategorijās pēc šo organizāciju izvirzītajiem mērķiem, proti, darba devēju, pašnodarbināto un zinātnieku intereses (grupa 94.1), darba ņēmēju intereses (grupa 94.2) vai reliģisku, politisku, ar kultūru, izglītību vai atpūtu saistītu uzskatu un darbību veicināšana (grupa 94.9).
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 10339 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 10339 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts