Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

90.0
Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības
Šī grupa ietver radošo darbību, izpildītājmākslu un saistītas darbības.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts