Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

86.2
Ārstu un zobārstu prakse
Šajā grupā ietilpst medicīniskās konsultācijas un ārstēšana, ko veic ģimenes ārsti un ārsti – speciālisti, tostarp ķirurgi, zobārsti u.c.
Šīs darbības var realizēt privātā praksē, grupu praksē un slimnīcu ambulatorajās nodaļās, klīnikās, kas piesaistītas uzņēmumiem, skolām, veco ļaužu aprūpes namiem, arodorganizācijām un biedrībām, kā arī slimnieku mājās.
Šajā grupā ietilpst arī:
– privāto konsultantu pakalpojumi slimniekiem stacionāros.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts