Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

85.3
Vidējā izglītība
Šajā grupā ietilpst vispārējās vidējās izglītības un vidējās tehniskās un profesionālās izglītības nodrošināšana.
Šajā klasē neietilpst:
– pieaugušo izglītība, kas noteikta grupā 85.5.
85.4
Augstākā izglītība
Šajā grupā ietilpst pēcvidusskolas neterciārās izglītības un akadēmisko kursu nodrošināšana, kā arī bakalaura, maģistra vai doktora grādu piešķiršana. Uzņemšanas prasības ir diploms vismaz par vidējās izglītības augstāko posmu.
Šajā grupā neietilpst:
– pieaugušo izglītība, kas noteikta grupā 85.5.
85.5
Pārējā izglītība
Šajā grupā ietilpst vispārējā tālākizglītība, turpmākā profesionālā izglītība un apmācība jebkuras profesijas, hobija apguvei vai pašizaugsmes mērķu sasniegšanai. Tā neattiecas uz izglītību, kas minēta grupās no 85.1 līdz 85.4, t.i., uz pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību. Tā ietver nometnes un skolas, kas piedāvā apmācību sportā grupās vai individuāli, svešvalodu, mākslas, teātra vai mūzikas apmācību, cita veida specializētu apmācību, kuru nevar pielīdzināt izglītībai, kas klasificēta 85.1 – 85.4. grupās.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts