Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

84.1
Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika
Šī grupa ietver vispārēju pārvaldību (piemēram, administratīvo, juridisko, finanšu pārvaldību utt. visos valdības līmeņos) un sabiedriskās un ekonomiskās dzīves uzraudzību.
84.2
Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā
Šajā grupā ietilpst ārlietas, aizsardzība, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts