Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

82.1
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
Šajā grupā ietilpst dažādu biroju ikdienas administratīvo pakalpojumu sniegšana, piemēram, finanšu plānošana, rēķinu sagatavošana un lietvedība, personāla, resursu sadales un piegādes pakalpojumi klientiem uz līguma pamata vai par atlīdzību.
Šajā grupā ietilpst arī palīgdarbības, ko veic citu vajadzībām uz līguma pamata vai par atlīdzību un kas ir pastāvīgi, regulāri uzņēmējdarbības palīdzības pasākumi, kurus uzņēmumi un organizācijas parasti veic savām vajadzībām.
Šajā klasē klasificētās struktūrvienības nenodrošina tehnisko personālu uzņēmuma pilnīgo darbību veikšanai. Struktūrvienības, kas iesaistītas kādas konkrētas šādas darbības veikšanā, klasificē atbilstoši šai konkrētajai darbībai.
82.9
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Šajā grupā ietilpst iekasēšanas aģentūru, kredītbiroju darbība un visas citur neklasificētās palīgdarbības, ko parasti veic uzņēmumu vajadzībām.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts