Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

82
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Šajā nodaļā ietilpst dažādu biroju ikdienas administratīvo pakalpojumu sniegšana, kā arī pastāvīgs regulārs uzņēmējdarbības atbalsts citiem par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Šajā nodaļā ietilpst arī visi palīgpakalpojumi, kādus parasti sniedz uzņēmumiem un kas nav klasificēti citur.
Šajā nodaļā klasificētās struktūrvienības nenodrošina tehnisko personālu uzņēmuma pilnīgo darbību veikšanai.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 1276 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 1276 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts