Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

82.91
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst maksājumu iekasēšana par prasījumiem un iekasēto maksājumu pārskaitīšana klientiem, piemēram, maksājumu vai parādu piedzīšanas pakalpojumi.Šajā klasē ietilpst arī informācijas apkopošana, piemēram, par indivīdu kredītvēsturi un darba vēsturi un uzņēmumu kredītvēsturi, kā arī informācijas sniegšana finanšu iestādēm, mazumtirgotājiem un citām personām, kurām jānovērtē šo personu un uzņēmumu kredītspēja.
82.92
Iepakošanas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– iepakošana par atlīdzību vai uz līguma pamata, neatkarīgi no tā, vai tā saistīta ar automatizētu procesu:
• šķidruma, tostarp dzērienu un pārtikas, iepildīšana pudelēs;
• cietu vielu iepakošana (kontūriepakojumā, pārklājot ar foliju utt.);
• farmaceitisko preparātu iepakošana pret viltojumiem drošā iepakojumā;
• marķēšana, zīmogošana un uzdrukāšana;
• pasta paku iepakošana un dāvanu iesaiņošana.
Šajā klasē neietilpst:
– bezalkoholisko dzērienu un minerālūdens ražošana, sk. klasi 11.07;
– ar pārvadāšanu saistīta iepakošana, sk. klasi 52.29.
82.99
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst:
– tiesvedības burtiska pierakstīšana un stenografēšana un turpmāka ierakstīto materiālu atšifrēšana :
• tiesas ziņojumu sagatavošanas vai stenografēšanas pakalpojumi;
• publiskās stenogrāfijas pakalpojumi;
– reāla laika (t.i., vienlaicīga) slēpto titru nodrošināšana tiešraidē televīzijā pārraidītām sanāksmēm, konferencēm;
– adrešu svītrkodēšanas pakalpojumi;
– svītrkodu uzdrukāšanas pakalpojumi;
– līdzekļu vākšanas organizēšanas pakalpojumi uz līguma pamata vai par atlīdzību;
– pārdotu lietu konfiskācijas pakalpojumi otras puses parādsaistību neizpildes gadījumā;
– stāvlaika skaitītāju monētu ievākšanas pakalpojumi;
– neatkarīgu izsolītāju darbība;
– lojalitātes programmu pārvaldība;
– pārējās citur neklasificētas palīgdarbības, ko parasti veic uzņēmumu vajadzībām.
Šajā klasē neietilpst:
– dokumentu pārrakstīšanas nodrošināšana, sk. klasi 82.19;
– filmu vai ierakstu titru vai subtitru pakalpojumu nodrošināšana, sk. klasi 59.12

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts