Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

82.30
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst tādu notikumu organizēšana, veicināšana un/vai pārvaldība kā uzņēmējdarbības un tirdzniecības izstādes, sanāksmes, konferences un sapulces, neatkarīgi no tā, vai šajās darbībās ietilpst personāla vadība un nodrošināšana to telpu ekspluatācijai, kurās norisinās šie notikumi.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts