Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

82.11
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst vairāku ikdienas biroju administratīvo pakalpojumu klāsta sniegšana, piemēram, administratoru pakalpojumi, finanšu plānošana, rēķinu sagatavošana un lietvedība, personāla un pasta pakalpojumi u.c. pakalpojumi klientiem uz līguma pamata vai par atlīdzību.
Šajā klasē neietilpst:
– tikai viena konkrēta šo darbību veida nodrošināšana, sk. atbilstošo klasi;
– apkalpes personāla nodrošināšana bez uzraudzības, sk. 78. nodaļu.
82.19
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst dažādi kopēšanas, dokumentu sagatavošanas un specializētie biroju palīgpakalpojumi. Šajā klasē ietvertā dokumentu kopēšana un drukāšana attiecas tikai uz īstermiņa drukāšanas darbībām.
Šajā klasē ietilpst:
– dokumentu sagatavošana;
– dokumentu rediģēšana vai koriģēšana;
– teksta ievade un apstrāde;
– sekretariāta palīgpakalpojumi;
– dokumentu pārrakstīšana un citi sekretariāta pakalpojumi;
– vēstuļu vai kopsavilkumu rakstīšana;
– pastkastīšu izīrēšana un citi pasta un nosūtīšanas pakalpojumi, piemēram, iepriekšēja šķirošana, adresēšana u.c.;
– fotokopēšana;
– pavairošana;
– gaismkopēšana;
– citi dokumentu kopēšanas pakalpojumi (nesniedzot drukāšanas pakalpojumus, piemēram, ofseta iespiešana, ātrā iespiešana, digitālā iespiešana, salikšanas un iespiedumformu izgatavošanas pakalpojumi).
Šajā klasē neietilpst:
– dokumentu drukāšana (ofseta iespiešana, ātrā iespiešana u.c.), sk. klasi 18.12;
– salikšanas pakalpojumi, sk. klasi 18.13;
– reklāmas kampaņas pa pastu izstrādāšana un organizēšana, sk. klasi 73.11;
– specializēti stenografēšanas pakalpojumi, tiesu ziņojumi, sk. klasi 82.99;
– publiskās stenogrāfijas pakalpojumi, sk. klasi 82.99.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts