Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

81.2
Uzkopšanas darbības
Šajā grupā ietilpst visu veidu ēku iekštelpu vispārēja tīrīšana, ēku fasāžu tīrīšana, ēku specializēta tīrīšana un citas specializētās tīrīšanas darbības, rūpniecisko iekārtu tīrīšana, autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana, ēku un rūpniecisko iekārtu dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana tajās, pudeļu tīrīšana, ielu slaucīšana, sniega un ledus tīrīšana.
Šajā grupā neietilpst;
– lauksaimniecības kaitēkļu apkarošana, sk. klasi 01.61;
– jaunu ēku tīrīšana uzreiz pēc uzcelšanas, sk. klasi 43.39;
– tīrīšana ar tvaiku, tīrīšana ar smilšu strūklu un tamlīdzīgas ēku fasāžu apstrādes darbības, sk. klasi 43.99;
– paklāju un grīdsegu tīrīšana ar šampūnu, drapējumu un aizkaru tīrīšana, sk. klasi 96.01.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts