Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

81.30
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Šajā klasē ietilpst:
– augu stādīšana un apkopšana parkos un dārzos:
• privātām un sabiedriskām ēkām;
• privātām un daļēji sabiedriskām ēkām (skolām, slimnīcām, administratīvajām ēkām, baznīcām u.c.);
• pašvaldību zemēm (parkos, zaļajās zonās, kapos u.c.);
• apstādījumiem gar satiksmes maģistrālēm (autoceļiem, dzelzceļa un tramvaja sliežu līnijām, kanāliem, ostām);
• rūpnieciskām ēkām un tirdzniecības ēkām;
– apstādījumi:
• ēkām (jumta dārzi, fasāžu apstādījumi, iekštelpu dārzi u.c.);
• sporta laukumiem (futbola laukumi, golfa laukumi u.c.), spēļu laukumiem, sauļošanās zālājiem un citiem atpūtas parkiem;
• stāvošam un plūstošam ūdenim (rezervuāriem, mainīgi mitrām zonām, dīķiem, peldbaseiniem, grāvjiem, ūdenstecēm, notekūdeņu attīrīšanas sistēmām);
– augu stādīšana un ainavu veidošana aizsardzībai pret troksni, vēju, eroziju, redzamību un apžilbināšanu.
Šajā klasē neietilpst:
– augu, koku komerciāla ražošana un stādīšana komerciālai ražošanai, sk. nodaļas 01, 02;
– dendrāriji un meža aizsargjoslas, sk. klases 01.30, 02.10;
– lauksaimniecības zemes uzturēšana labā lauksaimnieciskā un ekoloģiskā stāvoklī, sk. klasi 01.61;
– būvniecība ainavu veidošanas mērķiem, sk. F sadaļu;.
– ainavu veidošana un arhitektūra, sk. klasi 71.11.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts