Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

81.2 | Uzkopšanas darbības

Apraksts
Šajā grupā ietilpst visu veidu ēku iekštelpu vispārēja tīrīšana, ēku fasāžu tīrīšana, ēku specializēta tīrīšana un citas specializētās tīrīšanas darbības, rūpniecisko iekārtu tīrīšana, autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana, ēku un rūpniecisko iekārtu dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana tajās, pudeļu tīrīšana, ielu slaucīšana, sniega un ledus tīrīšana.
Šajā grupā neietilpst;
– lauksaimniecības kaitēkļu apkarošana, sk. klasi 01.61;
– jaunu ēku tīrīšana uzreiz pēc uzcelšanas, sk. klasi 43.39;
– tīrīšana ar tvaiku, tīrīšana ar smilšu strūklu un tamlīdzīgas ēku fasāžu apstrādes darbības, sk. klasi 43.99;
– paklāju un grīdsegu tīrīšana ar šampūnu, drapējumu un aizkaru tīrīšana, sk. klasi 96.01.
81.21
Vispārēja ēku tīrīšana
Apraksts Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu ēku vispārēja (nespecializēta) tīrīšana, piemēram:
• biroji;
• mājas vai dzīvokļi;
• rūpnīcas;
• veikali;
• iestādes;
– citu darba telpu un profesionālo telpu, kā arī daudzstāvu dzīvojamo māju vispārēja (nespecializēta) tīrīšana.
Šīs darbības galvenokārt ir iekštelpu tīrīšana, lai gan tās var ietvert arī ar tām saistītu ārēju elementu, piemēram, logu vai eju, tīrīšanu.
Šajā klasē neietilpst:
– specializētā tīrīšana, piemēram, logu, skursteņu, kamīnu, plīšu, krāšņu, atkritumu sadedzināšanas krāšņu, apkures katlu, ventilācijas šahtu un izplūdes elementu tīrīšana, sk. klasi 81.22.
81.22
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
Apraksts Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu ēku, tostarp biroju, rūpnīcu, veikalu, iestāžu un citu darba telpu un profesionālo telpu, kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku, fasāžu tīrīšana;
– specializētā ēku tīrīšana, piemēram, logu, skursteņu, kamīnu, plīšu, krāšņu, atkritumu sadedzināšanas krāšņu, apkures katlu, ventilācijas šahtu, izplūdes elementu, tīrīšana;
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana;
– citur neklasificētu ēku un rūpniecisko telpu tīrīšana.
Šajā klasē neietilpst:
– ēku fasāžu tīrīšana ar tvaiku, smilšu strūklu un tamlīdzīga apstrāde, sk. klasi 43.99.
81.29
Cita veida tīrīšanas darbības
Apraksts Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– peldbaseinu tīrīšana un apkope;
– vilcienu, autobusu, lidmašīnu u.c. transportlīdzekļu tīrīšana;
– autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana;
– dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana;
– pudeļu tīrīšana;
– ielu slaucīšana, sniega un ledus aizvākšana;
– citur neklasificētas tīrīšanas darbības.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecības kaitēkļu apkarošana, sk. klasi 01.61;
– automašīnu tīrīšana un mazgāšana, sk. klasi 45.20.