Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

81.21
Vispārēja ēku tīrīšana
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu ēku vispārēja (nespecializēta) tīrīšana, piemēram:
• biroji;
• mājas vai dzīvokļi;
• rūpnīcas;
• veikali;
• iestādes;
– citu darba telpu un profesionālo telpu, kā arī daudzstāvu dzīvojamo māju vispārēja (nespecializēta) tīrīšana.
Šīs darbības galvenokārt ir iekštelpu tīrīšana, lai gan tās var ietvert arī ar tām saistītu ārēju elementu, piemēram, logu vai eju, tīrīšanu.
Šajā klasē neietilpst:
– specializētā tīrīšana, piemēram, logu, skursteņu, kamīnu, plīšu, krāšņu, atkritumu sadedzināšanas krāšņu, apkures katlu, ventilācijas šahtu un izplūdes elementu tīrīšana, sk. klasi 81.22.
81.22
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu ēku, tostarp biroju, rūpnīcu, veikalu, iestāžu un citu darba telpu un profesionālo telpu, kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku, fasāžu tīrīšana;
– specializētā ēku tīrīšana, piemēram, logu, skursteņu, kamīnu, plīšu, krāšņu, atkritumu sadedzināšanas krāšņu, apkures katlu, ventilācijas šahtu, izplūdes elementu, tīrīšana;
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana;
– citur neklasificētu ēku un rūpniecisko telpu tīrīšana.
Šajā klasē neietilpst:
– ēku fasāžu tīrīšana ar tvaiku, smilšu strūklu un tamlīdzīga apstrāde, sk. klasi 43.99.
81.29
Cita veida tīrīšanas darbības
Šajā klasē ietilpst:
– peldbaseinu tīrīšana un apkope;
– vilcienu, autobusu, lidmašīnu u.c. transportlīdzekļu tīrīšana;
– autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana;
– dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana;
– pudeļu tīrīšana;
– ielu slaucīšana, sniega un ledus aizvākšana;
– citur neklasificētas tīrīšanas darbības.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecības kaitēkļu apkarošana, sk. klasi 01.61;
– automašīnu tīrīšana un mazgāšana, sk. klasi 45.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts