Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

81.10
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Šajā klasē ietilpst dažādu saimniecisko atbalsta pakalpojumu sniegšana klienta telpās. Šie pakalpojumi ietver iekštelpu vispārēju tīrīšanu, uzturēšanu, atkritumu izvietošanu, apsardzes un drošības nodrošināšanu, pasta iznēsāšanu, administratora pakalpojumus, veļas mazgāšanu un citus līdzīgus atbalsta pakalpojumus klienta telpās. Šīs atbalsta darbības veic apkalpojošais personāls, kas nav iesaistīts klienta pamata uzņēmējdarbībā un nav atbildīgs par to.
Šajā klasē neietilpst:
– tikai viena atbalsta pakalpojuma sniegšana (piemēram, tikai iekštelpu vispārējas tīrīšanas pakalpojumi) vai tikai vienas funkcijas nodrošināšana (piemēram, apkure), sk. attiecīgo klasi atbilstoši sniegtajam pakalpojumam;
– vadības un tehniskā personāla nodrošināšana klienta uzņēmuma pilnīgai ekspluatācijai, piemēram, viesnīcā, restorānā, raktuvēs vai slimnīcā, sk. ekspluatētajai struktūrvienībai atbilstošo klasi;
– klienta datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu pārvaldība un darbība uz vietas, sk. klasi 62.03;
– labošanas iestāžu darbība uz līguma pamata vai par atlīdzību, sk. klasi 84.23.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts