Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

81.1 | Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

81.10
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Apraksts Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst dažādu saimniecisko atbalsta pakalpojumu sniegšana klienta telpās. Šie pakalpojumi ietver iekštelpu vispārēju tīrīšanu, uzturēšanu, atkritumu izvietošanu, apsardzes un drošības nodrošināšanu, pasta iznēsāšanu, administratora pakalpojumus, veļas mazgāšanu un citus līdzīgus atbalsta pakalpojumus klienta telpās. Šīs atbalsta darbības veic apkalpojošais personāls, kas nav iesaistīts klienta pamata uzņēmējdarbībā un nav atbildīgs par to.
Šajā klasē neietilpst:
– tikai viena atbalsta pakalpojuma sniegšana (piemēram, tikai iekštelpu vispārējas tīrīšanas pakalpojumi) vai tikai vienas funkcijas nodrošināšana (piemēram, apkure), sk. attiecīgo klasi atbilstoši sniegtajam pakalpojumam;
– vadības un tehniskā personāla nodrošināšana klienta uzņēmuma pilnīgai ekspluatācijai, piemēram, viesnīcā, restorānā, raktuvēs vai slimnīcā, sk. ekspluatētajai struktūrvienībai atbilstošo klasi;
– klienta datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu pārvaldība un darbība uz vietas, sk. klasi 62.03;
– labošanas iestāžu darbība uz līguma pamata vai par atlīdzību, sk. klasi 84.23.