Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst ar apsardzi saistītie pakalpojumi, piemēram, izmeklēšana un detektīvu pakalpojumi, apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieņēmumu vai citu materiālo vērtību saņemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā, elektronisko apsardzes signalizācijas sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, ekspluatācija, ja darbības mērķis ir šo sistēmu attāla uzraudzība, bet bieži tās ietver arī pārdošanas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus. Ja pēdējos minētos pakalpojumus sniedz atsevišķi, uz tiem neattiecas šī nodaļa un tos klasificē kā mazumtirdzniecību, būvniecību utt.
80.1
Personiskās drošības darbības
Uzņēmumi
80.2
Drošības sistēmu pakalpojumi
Uzņēmumi
80.3
Izmeklēšanas darbības
Uzņēmumi