Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

80
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
Šajā nodaļā ietilpst ar apsardzi saistītie pakalpojumi, piemēram, izmeklēšana un detektīvu pakalpojumi, apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieņēmumu vai citu materiālo vērtību saņemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā, elektronisko apsardzes signalizācijas sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, ekspluatācija, ja darbības mērķis ir šo sistēmu attāla uzraudzība, bet bieži tās ietver arī pārdošanas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus. Ja pēdējos minētos pakalpojumus sniedz atsevišķi, uz tiem neattiecas šī nodaļa un tos klasificē kā mazumtirdzniecību, būvniecību utt.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 780 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 780 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts