Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

80.30
Izmeklēšanas darbības
Šajā klasē ietilpst:
– izmeklēšanas darbības un detektīvu pakalpojumi;
– visu privāto izmeklētāju darbības neatkarīgi no klientu veida vai izmeklēšanas mērķa.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts