Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

80.20
Drošības sistēmu pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– elektronisko drošības signalizācijas sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, uzraudzība un attālā pārraudzība, kā arī to uzstādīšana un apkope;
– mehānisko vai elektronisko bloķēšanas ierīču, seifu un seifglabātavu uzstādīšana, remonts, pārbūve un pielāgošana saistībā ar vēlāku uzraudzību un attālo pārraudzību.
Struktūrvienības, kas sniedz šos pakalpojumus, var arī iesaistīties šādu drošības sistēmu, mehānisko vai elektronisko bloķēšanas ierīču, seifu un seifglabātavu pārdošanā.
Šajā klasē neietilpst:
– drošības sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, uzstādīšana, neveicot turpmāku uzraudzību, sk. klasi 43.21;
– elektrisko drošības signalizācijas sistēmu, mehānisko vai elektronisko bloķēšanas ierīču, seifu un seifglabātavu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, nesniedzot uzraudzības, uzstādīšanas vai apkopes pakalpojumus, sk. klasi 47.59;
– konsultāciju sniegšana drošības jautājumos, sk. klasi 74.90;
– sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana, sk. klasi 84.24;
– atslēgu dublikātu izgatavošanas pakalpojumi, sk. klasi 95.29.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts