Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

80.10
Personiskās drošības darbības
Šajā klasē ietilpst viena vai vairāku šādu pakalpojumu sniegšana: apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieņēmumu vai citu materiālo vērtību saņemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā.
Šajā klasē ietilpst:
– bruņumašīnu pakalpojumi;
– miesassargu pakalpojumi;
– melu detektoru pakalpojumi;
– pirkstu nospiedumu noņemšanas pakalpojumi;
– apsardzes pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana, sk. klasi 84.24.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts