Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

79.90
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Šajā klasē ietilpst:
– citi ar ceļojumiem saistīti rezervēšanas pakalpojumi:
• rezervēšanas pakalpojumi, kas saistīti ar transporta, viesnīcu, restorānu rezervēšanu, automašīnu nomu, izklaides un sporta pasākumiem utt.;
– laikdalības īpašuma tiesību apmaiņas pakalpojumi (time- share exchange);
– teātra, sporta un citu izklaides pasākumu biļešu izplatīšanas darbība;
– tūristu atbalsta pakalpojumi:
• tūristu nodrošināšana ar ceļojuma informāciju;
• tūristu gidu darbība;
– tūrisma veicināšanas darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi, sk. klases 79.11, 79.12;
– pasākumu, piemēram, sanāksmju un konferenču organizēšana un vadīšana, sk. klasi 82.30.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts