Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

78
Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
Šajā nodaļā ietilpst brīvo darba vietu uzskaite un darba meklētāju iekārtošana darbā, kur ieteiktās vai nosūtītās personas nav nodarbinātības aģentūru darbinieki, darba devēju nodrošināšana ar darbiniekiem uz noteiktu laiku, lai papildinātu klienta darbaspēku, kā arī cita veida cilvēkresursu nodrošināšana.
Šajā nodaļā ietilpst:
– augstākā līmeņa profesionāļu un vadītāju meklēšana un iekārtošana darbā;
– teātra aktieru atlases aģentūras.
Šajā klasē neietilpst:
– individuālo mākslinieku pārstāvju darbība, sk. klasi 74.90.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 621 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 621 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts