Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

78.30
Pārējo cilvēkresursu vadība
Šajā klasē ietilpst uzņēmumu nodrošināšana ar cilvēkresursiem. Šeit klasificētās vienības uzskatāmas par oficiālo darba devēju darbiniekiem jautājumos, kuri ir saistīti ar algu sarakstiem, nodokļiem un citiem finanšu un cilvēkresursu jautājumiem, bet tie nav atbildīgi par darbinieku norīkošanu un uzraudzību.
Uzņēmumi, kuri sniedz šos pakalpojumus, ir specializējušies daudzu cilvēkresursu un personāla vadības pienākumu veikšanā, kas parasti notiek ilgtermiņā vai pastāvīgi.
Šajā klasē neietilpst:
– cilvēkresursu funkciju nodrošināšana, veicot uzņēmuma uzraudzību vai vadību, sk. konkrētam uzņēmumam atbilstošās saimnieciskās darbības klasi;
– cilvēku resursu nodrošināšana, lai īslaicīgi aizvietotu vai papildinātu klienta darbaspēku, sk. klasi 78.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts