Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

78.20
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
Šajā klasē ietilpst darba devēju nodrošināšana ar darbiniekiem uz ierobežotu laiku, lai īslaicīgi aizvietotu vai papildinātu klienta darbaspēku, jo tiek veikta uzņēmumu nodrošināšana ar līgumdarbiniekiem, kuri ir nodarbināti pakalpojumu struktūrvienībās uz laiku. Tomēr šajā klasē klasificētās struktūrvienības nenodrošina savu darbinieku tiešu uzraudzību klientu darbvietās.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts