Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

78.10
Nodarbinātības aģentūru darbība
Šajā klasē ietilpst brīvo darba vietu uzskaite un darba meklētāju iekārtošana darbā, ja ieteiktie vai nosūtītie pretendenti nav nodarbinātības aģentūru darbinieki.
Šajā klasē ietilpst:
– personāla meklēšana, kandidātu atlase, nosūtīšana un iekārtošana darbā, ieskaitot augstākā līmeņa profesionāļu un vadītāju meklēšanu un iekārtošanu darbā;
– atlases aģentūru un biroju darbība, piemēram, teātra aktieru atlases aģentūras;
– tiešsaistes nodarbinātības aģentūras.
Šajā klasē neietilpst:
– individuāli strādājošo teātra vai mākslas aģentu vai aģentūru darbība, sk. klasi 74.90.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts