Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

77.2
Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā grupā ietilpst individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana, kā arī atpūtas un sporta aprīkojuma un videomagnetofona lenšu iznomāšana. Šīs darbības pārsvarā ietver preču īstermiņa iznomāšanu, kaut gan dažos gadījumos preces var iznomāt uz ilgāku laiku.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts