Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

77
Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā nodaļā ietilpst materiālu un nemateriālu nefinanšu aktīvu izīrēšana un iznomāšana klientiem par periodisku īres vai nomas maksu, ietverot plašu materiālo lietu klāstu, piemēram, automašīnas, datorus, patēriņa preces, rūpnieciskās iekārtas un aprīkojumu. Tā ir iedalīta šādi: 1) automobiļu iznomāšana, 2) atpūtas un sporta aprīkojuma, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana, 3) darba mašīnu un iekārtu iznomāšana, ieskaitot cita veida transportlīdzekļus, un 4) intelektuālā īpašuma un līdzīgu vērtību izīrēšana.
Šajā nodaļā ietilpst tikai ekspluatācijas (operatīvais) līzings.
Šajā nodaļā neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– nekustamā īpašuma izīrēšana, sk. L sadaļu;
– iekārtu izīrēšana ar to operatoru, sk. attiecīgās klases atbilstoši darbībām, ko veic ar šādām iekārtām, piemēram, būvniecība (F sadaļa), transports (H sadaļa).
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 2019 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 2019 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts