Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

77.40
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
Šī klase ietver darbības, kas atļauj izmantot intelektuālo īpašumu un līdzīgas vērtības, par ko šo vērtību izmantotājs maksā autoratlīdzību vai licences maksu produkta īpašniekam (t.i. aktīvu turētājam). Šo produktu iznomāšana var izpaustiesdažādi, piemēram, kā reproducēšanas atļauja vai atļauja izmantot sekojošos procesos vai produktos, uzņēmumu vadīšana saskaņā ar franšīzes līgumu u.c. Pašreizējie intelektuālā īpašuma īpašnieki var būt un var arī nebūt konkrēto intelektuālā īpašuma produktu radītāji.
Šajā klasē ietilpst:
– intelektuālā īpašuma līzings (izņemot ar autortiesībām aizsargātus darbus, piemēram, grāmatas vai programmatūru);
– honorāru vai licences maksu saņemšana par šādu lietu izmantošanu:
• patentētas vienības;
• preču vai pakalpojumu zīmes;
• zīmolvārdi;
• izrakteņu apzināšana un novērtēšana;
• franšīzes līgumi.
Šajā klasē neietilpst:
– tiesību uz izdevējdarbību iegūšana un izdevējdarbība, sk. nodaļas 58 un 59;
– ar autortiesībām aizsargātu darbu (grāmatu, programmatūras, filmu) producēšana, reproducēšana un izplatīšana, sk. nodaļas 58 un 59;
– nekustamā īpašuma iznomāšana, sk. grupu 68.2;
– materiālo produktu (aktīvu) iznomāšana, sk. grupas 77.1, 77.2, 77.3.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts