Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

77.31
Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā klasē ietilpst:
– lauksaimniecības un mežistrādes tehnikas un aprīkojuma bez operatora iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• klasē 28.30 klasificēto ražoto izstrādājumu, piemēram, lauksaimniecības traktoru u.c. iekārtu, iznomāšana.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecības un mežistrādes tehnikas un aprīkojuma bez operatora iznomāšana, sk. klases 01.61, 02.40.
77.32
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā klasē ietilpst:
– būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma bez operatora iznomāšana un ekspluatācijas līzings.
Šajā klasē ietilpst arī:
• autoceltņu bez operatora iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
• sastatņu un darba platformu iznomāšana un ekspluatācijas līzings, neveicot uzstādīšanu un demontāžu.
Šajā klasē neietilpst:
– būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu vai aprīkojuma ar operatoru iznomāšana, sk. 43.nodaļu.
77.33
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
Šajā klasē ietilpst:
– biroja iekārtu un aprīkojuma bez operatora iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• datori un to perifērās iekārtas;
• kopēšanas un pavairošanas mašīnas, rakstāmmašīnas un teksta apstrādes ierīces;
• uzskaites iekārtas un aprīkojums: kases aparāti, elektroniskie kalkulatori u.c.;
• biroja mēbeles.
77.34
Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā klasē ietilpst:
– ūdens transportlīdzekļu bez operatora iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• tirdzniecības laivas un kuģi.
Šajā klasē neietilpst:
– ūdens transportlīdzekļu ar operatoru iznomāšana, sk. 50.nodaļu;
– izklaides kuģu iznomāšana, sk. klasi 77.21.
77.35
Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā klasē ietilpst:
– gaisa transportlīdzekļu bez apkalpes iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• lidmašīnas;
• karstā gaisa baloni.
Šajā klasē neietilpst:
– gaisa transportlīdzekļu ar apkalpi iznomāšana, sk. 51.nodaļu.
77.39
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Šajā klasē ietilpst:
– citu iekārtu un aprīkojuma bez operatora, kurus rūpniecības nozares pārsvarā izmanto kā ražošanas līdzekļus, iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• dzinēji un turbīnas;
• darbgaldi;
• ieguves un naftas ieguves iekārtas;
• profesionālās radio, televīzijas un sakaru iekārtas;
• kinofilmu uzņemšanas iekārtas;
• mēriekārtas un kontroliekārtas;
• citas zinātniskās, komerciālās un rūpnieciskās iekārtas;
– sauszemes transportlīdzekļu (izņemot mehāniskos transportlīdzekļus) bez vadītāja iznomāšana un ekspluatācijas līzings:
• motocikli, dzīvojamās piekabes, autofurgoni u.c.;
• dzelzceļa transportlīdzekļi.
Šajā klasē ietilpst arī:
– izmitināšanas vai biroju konteineru iznomāšana;
– dzīvnieku (piemēram, ganāmpulku, sacīkšu zirgu) iznomāšana;
– kravas konteineru iznomāšana;
– transporta palešu iznomāšana.
Šajā klasē neietilpst:
– velosipēdu iznomāšana, sk. klasi 77.21;
– lauksaimniecības un mežistrādes tehnikas un aprīkojuma iznomāšana, sk. klasi 77.31;
– būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma iznomāšana, sk. klasi 77.32;
– biroja iekārtu un aprīkojuma, ieskaitot datorus, iznomāšana, sk. klasi 77.33.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts