Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

75.00
Veterinārie pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– lauksaimniecības dzīvnieku veselības aprūpe un uzraudzība;
– mājdzīvnieku veselības aprūpe un uzraudzība.
Šīs darbības veic kvalificēti veterināri veterinārajās slimnīcās, kā arī apmeklējot saimniecības, apsekojot suņu novietnes vai mājas, kā arī savos konsultāciju un ķirurģiskajos kabinetos vai citur.
Šajā klasē ietilpst arī:
– veterinārārstu asistentu vai cita veterinārā palīgpersonāla darbība;
– klīniski-patoloģiska un cita veida diagnostika saistībā ar dzīvniekiem;
– dzīvnieku pārvadāšana ar neatliekamās veterināras palīdzības transportlīdzekļiem.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecības dzīvnieku turēšana, neveicot veselības aprūpi, sk. klasi 01.62;
– aitu cirpšana, sk. klasi 01.62;
– ganāmpulku pārbaudīšana, pārdzīšana, laišana maksas ganībās, mājputnu kastrēšana, sk. klasi 01.62;
– ar mākslīgo apsēklošanu saistītas darbības, sk. klasi 01.62;
– mājdzīvnieku turēšana, neveicot veselības aprūpi, sk. klasi 96.09.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts