Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

74
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Šajā nodaļā ietilpst profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšana (izņemot juridiskos, uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, tehnisko pārbaudi un analīzi, vadību un konsultācijas vadības jautājumos, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu, reklāmas pakalpojumus).
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 3579 uzņēmumi ar šo darbības veidu.         1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 3579 uzņēmumi ar šo darbības veidu.         1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts