Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

74.90
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Šī klase ietver ļoti dažādus pakalpojumus, ko pārsvarā sniedz tirdzniecības klientiem.
Tā ietver darbības, kuru veikšanai vajadzīgas augstākas profesionālās, zinātniskās un tehniskās prasmes, bet neietver pastāvīgu, rutīnas uzņēmējdarbību, kas parasti ir īslaicīga.
Šajā klasē ietilpst:
– uzņēmējdarbības mākleru darbība, t.i., starpniecība mazo un vidējo uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā, ieskaitot profesionālo praksi, izņemot nekustamā īpašuma mākleru darbību;
– patentu mākleru darbība (patentu pirkšanas un pārdošanas organizēšana);
– novērtēšanas operācijas, izņemot tos, kas saistītas ar nekustamo īpašumu un apdrošināšanu (senlietu, juvelierizstrādājumu u.c. priekšmetu novērtēšana);
– rēķinu iekasēšana un kravas vedmaksas likmju informācija;
– laika apstākļu prognozēšana;
– konsultācijas drošības jautājumos;
– konsultācijas agronomijas jautājumos;
– konsultācijas vides jautājumos;
– citas tehniskas konsultācijas;
– konsultantu darbība, izņemot lauksaimniecības, inženierbūvniecības un vadības konsultantu darbību;
– normētāju darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– aģentu un aģentūru darbība, ko veic klientu uzdevumā un kas parasti saistīta ar angažementa iegūšanu, lai piedalītos kinofilmās, teātra izrādēs vai citos izklaides vai sporta pasākumos, un grāmatu, spēļu, mākslas darbu, fotogrāfiju u.c. materiālu nodošanu izdevējiem, producentiem u.c.
Šajā klasē neietilpst:
– lietotu automobiļu vairumtirdzniecība izsolēs, sk. grupu 45.1;
– (mazumtirdzniecības) izsolēs tiešsaistē, sk. klasi 47.91;
– (mazumtirdzniecības) izsoļu namu darbība, sk. klasi 47.79;
– nekustamā īpašuma mākleru darbība, sk. klasi 68.31;
– grāmatvedības pakalpojumi, sk. klasi 69.20;
– vadības konsultantu darbība, sk. klasi 70.22;
– arhitektūras un inženierbūvniecības konsultantu darbība, sk. grupu 71.1;
– rūpnieciskais dizains un iekārtu projektēšana, sk. klases 71.12, 74.10;
– veterinārie testi un pārbaudes saistībā ar pārtikas ražošanu, sk. klasi 71.20;
– reklāmas veidošana un izvietošana, sk. klasi 73.11;
– stendu un citu izvietošanas konstrukciju un vietu veidošana, sk. klasi 73.11;
– sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru darbība, sk. klasi 82.30;
– neatkarīgo izsolītāju darbība, sk. klasi 82.99;
– lojalitātes programmu pārvaldība, sk. klasi 82.99;
– konsultēšana patērētāja kredītu un parādu jautājumos, sk. klasi 88.99.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts