Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

74.20
Fotopakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– fotografēšana komercnolūkos un pēc klienta pasūtījuma:
• fotografēšana pasēm, skolas vajadzībām, kāzās u.c.mērķiem;
• fotografēšana reklāmai izdevniecību, modes, nekustamā īpašuma vai tūrisma firmu vajadzībām;
• fotografēšana no gaisa;
• notikumu ierakstīšana videomagnetofona lentēs: kāzas, sanāksmes u.c.;
– filmu apstrāde:
• klienta uzņemto negatīvu vai kinolenšu attīstīšana, uzņēmumu izgatavošana un palielināšana;
• filmu attīstīšanas un fotogrāfiju drukāšanas laboratorijas;
• vienas stundas laikā izgatavojamu fotogrāfiju saloni (kas nav daļa no fotoaparātu veikaliem);
• diapozitīvu uzstādīšana;
• kopēšana un atjaunošana vai transparentu retušēšana saistībā ar fotogrāfijām;
– fotožurnālistu darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dokumentu fotografēšana uz mikrofilmām.
Šajā klasē neietilpst:
– kinofilmu apstrāde saistībā ar kinofilmu producēšanu un televīzijas nozari, sk. klasi 59.12;
– kartogrāfiskās un telpiskās informācijas sniegšana, sk. klasi 71.12;
– ar monētu darbināmu (pašapkalpošanās) fotoautomātu ekspluatācija, sk. klasi 96.09.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts