Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

74.10
Specializētie projektēšanas darbi
Šajā klasē ietilpst:
– audumu, apģērbu, apavu, rotaslietu, mēbeļu, citu interjera priekšmetu un citu modes preču, kā arī personīgo un saimniecības preču modelēšana un dizains;
– rūpnieciskais dizains, t.i., jaunu rūpniecības produktu paraugu un specifikāciju izveide, kuri pilnveido produkta izskatu, vērtību un lietošanu, ieskaitot materiālu, mehānismu, formas, krāsas un produktu virsmu apstrādes noteikšanu, ņemot vērā cilvēka rakstura īpašības un vajadzības, drošību, tirgus pievilcību produktu sadalē, lietošanā un ekspluatācijā;
– grafisko dizaineru pakalpojumi;
– iekštelpu dekoratoru darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– mājas lapu dizains un programmēšana, sk. 62.01;
– arhitektoniskā projektēšana, sk. klasi 71.11;
– inženiertehniskā projektēšana, t.i., mašīnu, materiālu, instrumentu, iekārtu, procesu un sistēmu projektēšana atbilstoši inženierzinātņu fiziskiem likumiem un principiem, sk. klasi 71.12.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts