Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

73.20
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Šajā klasē ietilpst:
– tirgus iespēju, preču un pakalpojumu piedāvājuma pieņemšanas un atpazīstamības izpēte, kā arī patērētāju pirkšanas tradīciju izpēte, lai veicinātu jaunu preču un pakalpojumu tirdzniecību un izstrādi, ieskaitot rezultātu statistisko analīzi;
– sabiedrības viedokļa izpēte par politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām parādībām un tā statistiskā analīze.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts