Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

73.11
Reklāmas aģentūru darbība
Šajā klasē ietilpst pilna reklāmas pakalpojumu klāsta nodrošināšana (t.i., izmantojot iekšējās iespējas vai noslēdzot apakšlīgumus), ieskaitot konsultāciju, radošu pakalpojumu sniegšanu, reklāmas materiāla ražošanu un pirkšanu.
Šajā klasē ietilpst:
– reklāmas kampaņu organizēšana un īstenošana:
• reklāmas veidošana un izvietošana laikrakstos, periodiskajos izdevumos, radio, televīzijā, internetā un citos plašsaziņas līdzekļos;
• ārpustelpu reklāmas veidošana un izvietošana, piemēram, uz informācijas stendiem, ziņojumu dēļiem, biļetenos un ierāmējumos, skatlogu un izstāžu zāļu noformēšana, reklāma uz automašīnām un autobusiem;
• reklāma gaisā;
• reklāmas materiālu vai paraugu izplatīšana vai piegāde;
• stendu un citu izvietošanas konstrukciju un vietu veidošana;
– tirdzniecības kampaņu vadīšana un citi reklāmas pakalpojumi, kuru mērķis ir piesaistīt un saglabāt klientus:
• produktu reklāma;
• tirdzniecības vietu reklamēšana;
• tiešā pasta reklāma;
• konsultēšana tirdzniecības jautājumos.
Šajā klasē neietilpst:
– reklāmas materiālu publicēšana, sk. klasi 58.19;
– komerciāla rakstura paziņojumu sagatavošana televīzijai un kino, sk. klases 59.11;
– komerciāla rakstura paziņojumu sagatavošana radio, sk. klase 59.20;
– tirgus izpēte, sk. klasi 73.20;
– fotografēšana reklāmas nolūkos, sk. klasi 74.20;
– sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi, sk. klasi 82.30;
– pasta nosūtīšanas pakalpojumi, sk. klasi 82.19.
73.12
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
Šajā klasē ietilpst:
– starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos, t.i. reklāmas laika un vietas pārdošana vai tālākpārdošana izvietošanai dažādos masu informācijas līdzekļos.
Šajā klasē neietilpst:
– reklāmas laika vai telpas pārdošana, kuru tiešā veidā veic to īpašnieki (izdevniecības utt.), sk. atbilstošo darbības klasi;
– ar sabiedriskajām attiecībām saistīta darbība, sk. klasi 70.21.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts